Programma Banneux

“In de tijd van genade, verhoor ik u, op de dag van de redding help ik u, nu is ze daar, de tijd van genade, nu is ze daar, de dag van de redding.” (2 Cor 6,2) 

Maandag 25.11.2019
16.30 uur lofprijzing
16.30 uur welkomstvoordracht
18.00 uur avondeten
19.00 uur Heilige mis aansluitend Rozenkrans

Dinsdag 26.11.2019
07.00 uur Eucharistische Aanbidding
07.30 uur Lofprijzing
08.00 uur Ontbijt
08.45 uur Lofprijzing
09.00 uur Voordracht
10.30 uur Pauze
11.00 uur Voordracht
12.00 uur Middageten
13.30 uur Barmhartigheidsrozenkrans
13.45 uur Voordracht
14.45 uur Koffiepauze
15.15 uur Voordracht(tot 16.45)
16.45 uur Heilige Mis
18.00 uur Avondeten
19.00 uur Lofprijzing, Eucharistische Aanbidding,Rozenkrans

Woensdag 27.11.2019 Biecht-en Vastendag
07.00 uur Eucharistische Aanbidding
07.30 uur Lofprijzing
08.00 uur Water en brood koffie/ thee
08.45 uur Lofprijzing
09.00 uur Voordracht
10.00 uur Pauze
10.30 uur Voordracht
12.00 uur Middageten, water en brood koffie/thee
13.00 uur Biechtgelegenheid, Euch. Aanbidding, Rozenkrans Barmhartigheidsrozenkrans
16.45 uur Heilige Mis
18.00 uur Avondeten warm
19.00 uur Voordracht

Donderdag 28.11.2019
07.00 uur Eucharistische Aanbidding
07.30 uur Lofprijzing
08.00 uur ontbijt
08.45 uur Lofprijzing
09.00 uur Voordracht
10.30 uur Pauze
11.00 uur Voordracht
12.00 uur Middageten
14.00 uur Barmhartigheidsrozenkrans,Rozenkrans
14.45 uur Koffiepauze
15.15 uur Voordracht (tot 16.45)
16.45 uur Heilige Mis
18.00 uur Avondeten
19.00 uur Gebed voor innerlijke Genezing
21.00 uur Einde

Vrijdag 29.11.2019
07.30 uur Ontbijt
08.30 uur Heilige Mis aansluitend gebed voor uitgieten Van De Heilige Geest

Getuigenissen van deze retraite
Zegening religieuze Voorwerpen,
12.00 uur Middageten