Voorlopig Programma Banneux

“In de tijd van genade, verhoor ik u, op de dag van de redding help ik u, nu is ze daar, de tijd van genade, nu is ze daar, de dag van de redding.” (2 Cor 6,2) 

Maandag 25.11.2019
17.00 uur avondeten
17.45 uur lofprijzing
18.15 uur Einführungsvertrag
19.00 uur Heilige mis daarna Rozenkrans
21.00 uur Einde

Dinsdag 26.11.2019
07.00 uur Eucharistische Aanbidding
07.30 uur Lofprijzing
08.00 uur Ontbijt
08.45 uur Rozenkrans
09.15 uur Lofprijzing
09.30 uur Voordracht
10.30 uur Pauze
11.00 uur Voordracht
12.00 uur Middageten
13.45 uur Barmhartigheidsrozenkrans
14.00 uur Voordracht
15.00 uur Koffiepauze
15.30 uur Voordracht
17.00 uur Heilige Mis
18.00 uur Avondeten
19.00 uur Lofprijzing, Eucharistische Aanbidding
21.00 uur Einde

Woensdag 27.11.2019 Biecht-en Vastendag
07.00 uur Eucharistische Aanbidding
07.30 uur Lofprijzing
08.00 uur Koffiepauze
09.00 uur Lofprijzing
09.30 uur Voordracht
10.15 uur Pauze
10.45 uur Voordracht
12.00 uur Middageten, zover besteld
13.00 uur Biechtgelegenheid, Euch. Aanbidding, Rozenkrans Barmhartigheidsrozenkrans
17.00 uur Heilige Mis
18.00 uur Avondeten
19.00 uur Voordracht

Donderdag 28.11.2019
07.00 uur Eucharistische Aanbidding
07.30 uur Lofprijzing
08.00 uur ontbijt
08.45 uur Rozenkrans
09.15 uur Lofprijzing
09.30 uur Voordracht
10.45 uur Pauze
11.15 uur Voordracht
12.00 uur Middageten
14.30 uur Barmhartigheidsrozenkrans Lofprijzing, aansl. stil Gebed
15.30 uur Koffiepauze
16.00 uur Voordracht
17.00 uur Heilige Mis
18.00 uur Avondeten
19.00 uur Gebed voor innerlijke Genezing
21.00 uur Einde

Vrijdag 29.11.2019
07.00 uur Eucharistische Aanbidding
07.30 uur Lofprijzing
08.00 uur Ontbijt
08.45 uur Lofprijzing
09.15 uur Heilige Mis
Zegening religieuze Voorwerpen, aansl. Gebed voor uitgieten van de Heilige. Geest, Getuigenissen
12.00 uur Middageten