Getuigenissen

Getuigenissen retraite Medjugorje 2018

De eerste getuigenis van een van de deelnemers in Medugorje.

De zuster had een voordracht gegeven over vergeving. Mij is tijdens deze voordracht plotseling heel duidelijk geworden, dat ik nog iemand, in dit geval mijn moeder, nog om vergeving moest vragen. En ook haar moest vergeven om het verleden goed af te kunnen sluiten. De pijn die ik van vroeger nog bij mij droeg, en mijn verwijtende gevoelens naar haar toe waren een ware belemmering om Gods genade ten volste te kunnen ontvangen. Ook miste ik de liefde van mijn vader die ik reeds vroeg moest missen.

Toen zij Maria mij  ” Ik zal je vullen met vaderlijke liefde “

Thuis gekomen uit Medugorje ben ik direct naar Polen gereisd waar mijn moeder nog woont. Daar heb ik haar kunnen vergeven en vergeving kunnen vragen. Met de genade van God ben ik mij toen heel bewust geworden dat ik gewoon erg veel van mijn moeder houd. Hier kon ik voor het eerst in mijn leven de nabijheid van mijn moeder langer verdragen.

Dit geschenk was het resultaat van wederzijdse vergeving

En dat ik mij nu voor het eerst echt vrij voelen kan.

 

Een deelnemer verteld

Eigenlijk had ik niet veel problemen dacht ik, wel had ik angst vanuit mijn jeugd en kindertijd. De tweede dag tijdens de Heilige Mis en communie hoorde ik Maria zeggen:  “Je bent mijn dochter“   “Een kind van Maria gaat nooit verloren”

 

Een deelnemer verteld.

Drie maanden geleden is mijn moeder gestorven, dat kon ik niet goed verwerken. Omdat ik haar jarenlang verzorgd heb. Toen hoorde ik Maria zeggen :  “Zie hier uw Moeder “

Moeder Maria neemt het moederschap van zijn moeder over, en vervangt zo haar grote gemis.

Hij had in Medugorje een gevoel van thuiskomen.

Ik ben aangeraakt door de Heilige Geest, ik zag licht in de kapel, heb gehuild, ik ben gaan biechten. En ik ben meerdere keren aangeraakt en genezen van mijn verwondingen en ben nu vol vreugde. Plotseling voelde hij dat hij deze getuigenis moest geven zodat iedereen weet dat Moeder Maria in ons dagelijks leven echt aanwezig is. Hij ervaart haar liefde nog iedere dag.

 

Een van de deelnemers vertelt dat ze in haar leven een bijzonder groot lichamelijk maar vooral geestelijk trauma heeft opgelopen. Zij is verschillende malen verkracht al op zeer jonge leeftijd. Wat dit alles bijzonder moeilijk maakte was dat haar directe omgeving dit niet kon geloven. Dit heeft haar in haar leven zo beschadigd dat ze reeds verschillende malen gepoogd heeft zich van het leven te beroven.

Tijdens de aanbidding heeft zij toen Jezus langdurig in het allerheiligste mogen zien.

En heeft zij Maria iemand troostend in haar armen mogen zien houden.

Zo beseffen we eens te meer dat Jezus en Maria op de momenten van ons grote lijden en verdriet juist dan ons zullen bijstaan en ons de kracht geven door te gaan.

Nu bij terugkomst uit Medugorje heeft Jezus er voor gezorgd dat ze is opgenomen in een kliniek voor trauma verwerking. Laten we er voor bidden dat zij nu eindelijk haar zelfrespect mag terugkrijgen, en het begin van een nieuw leven mag ervaren.

 

 

Een deelnemer verteld.

Zij had vreselijke aangezichtspijnen. In de nacht hoorde zij Jezus zeggen: “Draag het, het zal genezen “

 

Een deelnemer verteld.

Ik accepteer mijn geestelijk en lichamelijk lijden. Jezus helpt mij . Ook op deze retraite is hij met mij bezig.

 

Een deelnemer vertelt

Ik heb 2 handen gevoeld in mijn nek en warmte, die voel ik nog steeds.

 

Een deelnemer vertelt.

14 jaar geleden is er bij haar borstkanker vastgesteld. De toenmalige arts en specialist adviseerde haar Chemo, bestraling en operatie. Anders zou zij binnen 2 jaar komen te overlijden. Echter ze was vastbesloten dit niet door de reguliere geneeskunde te laten bepalen welke weg ze moest volgen. Maar dit moment van sterven volledig aan God over te laten , als ze dan toch moest sterven. Natuurlijk waren de artsen ontsteld en spraken haar verwijtend toe “En uw kinderen dan?” en niet op de minste plaats haar familie. Er bestond natuurlijk grote angst om echtgenote en moeder van jonge kinderen te moeten missen. Ze was vastbesloten volledig op God te vertrouwen die haar zou laten leven, als zij voor haar kinderen zou mogen zorgen. Haar jongste dochter zij tegen haar mam: “Onze lieve Heer kan je veel beter helpen dan die stomme Chemo.”

Na een Lourdes reis was ze na thuiskomst in de kerk van haar parochie.

Na de communie zij ze tegen Jezus aan het kruis waarom zou ik geholpen worden ?

Onze priester is onlangs gestorven aan Kanker!

Toen kwam een stem uit het Kruis “Twijfel niet“. De stem klonk manend. Ze heeft het nooit iemand buiten haar familie verteld.  Later dat jaar bij de handoplegging en Zegen van de zuster zegt de zuster tegen haar  “Ze twijfelt nog “.

In Medugorje is zij genezen van kanker.

Onlangs bij thuiskomst is ze op controle geweest. Er is niets meer te vinden.

 

Een deelnemer vertelt.

Na het volgen van een retraite bij zuster Valapilla 9 jaar geleden had ik het gevoel dat ik een gebedsgroep moest beginnen. Vol ijver had zij hiervoor verschillende mensen benaderd. Echter alles zonder resultaat. Zelfs wilde ze bij de kerkdeur gaan zitten op een stoel om mensen te kunnen benaderen. Een priester zij haar eens als God wil dat je een gebedsgroep moet beginnen, dan zal hij je ook wel bidders sturen. En zo was het, de groep groeide tot zelfs wel 15 personen. Iedere week bidden ze nu al de laatste 3 jaar 1,5 uur samen, voor alle priesters en kloosterlingen, en voor de barmhartigheid van God. De Heilige Jozef begeleidt hen als beschermheer. Nu had zij in December bij het dragen van een tafel, voor de dag dat haar gebedsgroep samen kwam, een spier verrekt in haar schouder. Dit was een onbeschrijfelijke pijn. Die ook niet meer weg ging. Haar dokters waren tot in Januari op vakantie. Tijdens een gebedsdag in Januari in Bad Soden voelde zij tranen in haar ogen komen van emotie tijdens de zegening door de zuster. Er ging een warme tinteling van haar schouder tot in haar vingertoppen en terug. In dat moment heeft Jezus haar geheeld.

 

Een van onze deelnemers werkt regelmatig mee bij de zuster in Huize Raphael.

Vorig jaar is er bij haar kanker vastgesteld.

Heel het team van Huize Raphael heeft langdurig voor haar gebeden.

Familieleden hebben er zelfs verschillende weken dag en nacht voor het Allerheiligste gebeden. Zij is in Medugorje genezen.

 

Een deelnemer vertelt

Reeds enkele jaren heeft ze veel last van haar rug.

Bij aanvang van het genezingsgebed vraagt de zuster aan haar of zij gelooft dat Jezus in de eucharistie aanwezig is.

Zeker bevestigd ze, ik geloof dat zeker.

Op dat moment ziet zij achter de zuster een enorme hostie verschijnen van wel 1 meter doorsnede. Met in het midden wat leek op het kloppend hart van Jezus.

Hierna viel zij in de geest. De zuster en priester Huber hebben voor haar gebeden waarbij Jezus haar genas. In de nacht werd ze wakker en heeft deze grote hostie opnieuw waargenomen.

 

Een getuigenis van een mevrouw uit Italië.

In Huize Raphael heeft Jezus haar geholpen om van het roken af te komen.

Ook kreeg zij op een retraite in Huis Raphael een Bijbeltekst dat haar dochter zou genezen.

En dat is inderdaad gebeurd. Zij heeft een innerlijke genezing mogen ontvangen. Nu is zij voor het eerst samen met haar man op een retraite bij zuster Valapilla, voor de eerste keer hebben ze samen de rozenkrans gebeden.

 

Een mevrouw is aan haar schouder genezen en zij heeft vooral een ongelooflijke vreugde in haar hart ervaren. Het liefst wilde zij alle mensen omhelzen en deze liefde doorgeven van Jezus.

 

Een mevrouw verteld dat ze artrose had en geopereerd moest worden volgens de Orthopedische chirurg. Dit wilde zij niet, in Medugorje is zij tijdens de retraite genezen.

 

Een mevrouw heeft Jezus gezien in de Heilige Hostie hierna was het was alsof Jezus hete kolen op mijn hoofd legde. Het trok helemaal door mijn lichaam , alsof Jezus een kan vol vreugde over mij heen goot.

Wanneer we een ziekte aannemen krijgen wij vreugde, ik heb maagkanker, Jezus heeft me niet direct genezen maar wel kracht gegeven om het met hem te dragen.

 

Iemand verteld

Mijn zus is ernstig ziek, zij kan niet meer naar de retraite komen. Zij bad en leefde intens mee met ons in Medugorje. De dag dat we voor de overledenen hebben gebeden heeft zij onze oom gezien. Deze oom heeft een zeer slecht leven geleid. 15 Jaar geleden is hij gestorven. Hij smeekte om gebed voor zichzelf.

 

Een mevrouw heeft al verschillende jaren last van haar knieën die ontzettend veel pijn deden bij het buigen. Tijdens de retraite heeft Jezus haar knieën geheeld.

 

Deze getuigenissen zijn opgetekend tijdens de verklaringen van de mensen zelf tijdens de retraite in Medugorje

Vrijwel alle getuigenissen heb ik bij de mensen kunnen navragen of ze kloppen en juist waren opgeschreven

Voor een ieder van ons is iedere aanraking hoe klein ook van een ongelooflijke betekenis. Het kan ons dagelijks leven compleet veranderen wat de mensen om u heen soms niet kunnen waarnemen kan voor deze mensen een wereld van verschil uitmaken en niet te vergeten ook voor hun directe omgeving.

Onze lieve Jezus en Maria zijn zo nadrukkelijk in ons dagelijks leven aanwezig, dit moet ons vullen met vreugde en dankbaarheid.

 

Om af te sluiten met de woorden van Maria

 

Lieve kinderen, bekeer je! Deze tijd is onze tijd! Groei elke dag meer naar God door het gebed! Bid kinderen ,volhard! Laat satan zich in niets van je meester maken!

 

Ik geef je het wapen tegen jouw Goliath. Hier zijn je 5 steentjes

 

  1. Bidden met het Hart
  2. Vasten
  3. Maandelijkse biecht
  4. De heilige Mis
  5. De heilige schrift

 

Indien gij zoudt weten hoeveel ik van u houd, zoudt gij tranen van vreugde vergieten

 

Mia, Patty, Joep